RODO


1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuje się że: przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku pracy. Podstawa prawa RODO art. 5 pkt. 1 litera A w związku z art. 22 kodeksu pracy.

 2. Administratorem Pani/Pana danych jest PRZEDSIʐBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. z siedzibą w Dzierżoniowie (58-200) przy ulicy Bielawskiej 15B. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wystawienia faktury oraz w celach księgowych. Dane mogą zostać udostępnione wyłacznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do wystawienia faktury.