Harmonogramy

Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według następującego harmonogramu:
  •     Poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
  •     Środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
  •     Czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.
Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Bielawy.
  • Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31.
  • Rejon: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18.
Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła": od kwietnia do października żółte worki będą odbierane w każdy czwarty czwartek miesiąca.
W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 7:30 w dniu zbiórki.