HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

 Miasto Dzierżoniów

 

 

HARMONOGRAM  odpady segregowane miasto Dz-ów

HARMONOGRAM  Gmina Wiejska

HARMONOGRAM Dzierżoniów 1

HARMONOGRAM Dzierżoniów 2

HARMONOGRAM Dzierżoniów 3

Segregacja workowa ZUK Pieszyce

Gniazda segregacji odpadów

 

 

 Gmina Dzierżoniów

 

Zmieszane odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Dzierżoniów raz w tygodniu, według następującego harmonogramu:

 • Poniedziałek: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Jodłownik, Myśliszów
 • Środa: Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna
 • Czwartek: Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice.

 

Firma odpowiedzialna za wywóz odpadów komunalnych: Konsorcjum Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Bielawska 15 b, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 33 18 z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z Bielawy.

Rejon: Jodłownik, Myśliszów, Owiesno, Józefówek, Ostroszowice, Kietlice obsługiwany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej, Sp. z o.o., ul. Dzierżoniowska 31, 58-260 Bielawa, tel. 74/833-49-31.

Rejon: Nowizna, Mościsko, Uciechów, Dobrocin, Byszów, Roztocznik, Dobrocinek, Kołaczów, Dębowa Góra, Piława Dolna, Włóki, Tuszyn, Kiełczyn, Książnica, Jędrzejowice obsługiwany jest przez Przedsiębiorstwo Komunalne, Sp. z o.o., ul. Bielawska 15B, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74/831-33-18.

 

Odpady segregowane w systemie workowym "u źródła" będą odbierane raz w miesiącu, w każdy drugi czwartek miesiąca.

W wyznaczonym dniu worki z posegregowanymi odpadami należy wystawić w widocznym miejscu obok pojemnika na odpady, najpóźniej do godz. 7:30 w dniu zbiórki.

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

od mieszkańców Gminy Miejskiej Dzierżoniów zorganizowany jest przy ul. Bielawskiej 15B w Dzierżoniowie (teren Przedsiębiorstwa Komunalnego w Dzierżoniowie).

Gminny PSZOK udostępniony jest mieszkańcom w każdą środę od godziny 11:00 do godziny 19:00 oraz w każdą sobotę od godziny 8:00 do godziny 16:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

 

Zakres świadczonej usługi w ramach prowadzenia PSZOK:

 1. odbiór odpadów zielonych w iloście nieprzekraczającej 300 litrów/nieruchomość/tydzień,
 2. odbiór każdej ilości odpadów biodegradowalnych - kuchennych,
 3. odbiór każdej ilości metali,
 4. odbiór każdej ilości przeterminowanych leków,
 5. odbiór każdej ilości odpadów niebezpiecznych z gospodarstw domowych takich jak: środki chemiczne, farby, rozpuszczalniki,
 6. odbiór każdej ilości zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
 7. odbiór każdej ilości zużytych baterii i akumulatorów,
 8. odbiór mebli oraz innych odpadów wielkogabarytowych, w ilości nie przekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
 9. odbiór zużytych opon z wyłączeniem opon samochodowych ciężarowych w ilości nieprzekraczającej jednorazowo 5 sztuk,
 10. odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w ilości nieprzekraczającej 300 kg/nieruchomość/tydzień,
 11. odbiór każdej ilości posegregowanych odpadów makulatury, opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła.
  Przekazywane przez mieszkańców odpady muszą być przez mieszkańca posegregowane i wolne od innych zanieczyszczeń, a przekazujący odpady musi umieścić odapdy w miejscu lub w pojemniku wskazanycm przez Wykonawcę.
  W przypadku, gdy przekazujący odpady nie spełni ww. warunków lub ilość odpadów przekracza limity określone w powyższych punktach Wykonawca może odmówić odebrania odpadów.
  Wykonawca ma obowiązek przyjąć wymienione powyżej odpady dostarczone przez mieszkańca, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie Gminy Miejskiej Dzierzoniów (np. dowód odobisty, umowa najmu, potwierdzenie dokonywania opłat za odpady itp.)